Min sida

Här hittar du bilder, ljud och filmklipp ifrån ditt besök!  Logga in med det personliga ID-numret som finns på din biljett! DItt material sparas i 30 dagar (om du scannat din biljett och valt att spara det).


HUR FÅR JAG TAG PÅ MITT MATERIAL?
Gå till "Min sida" på vår hemsida och skriv in din biljetts 14 siffriga ID nummer som du hittar i det nedre högra hörnet på din biljett.
Fyll i att du accepterar villkoren och tryck på "Logga in".

VARFÖR KAN JAG INTE LOGGA IN MED MIN BILJETTS IDNUMMER?
Om du inte har använt din biljett i någon av våra interaktiviteter på museet kan du inte logga in samt om du valt att inte spara ditt material. Du kan heller inte logga in om 30 dagars gränsen är passerad.

VARFÖR SAKNAS VISST MATERIAL PÅ "MIN SIDA"?
Första gången du skannade din biljett i någon av våra applikationer i utställningen så fick du frågan om du ville spara ditt material. Svarade du nej på den frågan så sparades tyvärr ingenting av våra interaktiviteter som inkluderar bilder eller inspelningar. Det enda som sparas är the Tretow Mix Challenge, the Quiz och the Audition.
Detta är en fråga som vi måste ställa enligt PUL, personuppgiftslagen, då vi inte får filma eller fotografera människor utan dennes tillåtelse.

VAD HÄNDER EFTER 30 DAGAR?
Ditt material raderas från vår hemsida efter 30 dagar så var noga med att spara ner ditt material innan det försvinner.

OM JAG HAR VALT ATT SPARA ALLT MATERIAL FRÅN MITT BESÖK PÅ "MIN SIDA", VAD FÅR JAG DÅ?
Tretow Mix Challenge – Score   
Quiz – Score
Audition – Score och mp3-fil              
Dressing room – 4 x bilder (.png)              
5th member – 30 sekunders video (.mp4)
Music Video – 30 sekunder video (.mp4)

© Copyright 2012. ABBA The Museum. All Rights Reserved.